Transport de persoane Targu Mures – Roma, Romania – Italia cu autocar, microbuz - Danytur Transport de persoane Targu Mures – Roma, Romania – Italia cu autocar, microbuz - Danytur

Transport de persoane Targu Mures – Roma, Romania – Italia cu autocar, microbuz

Să ne continuăm călătoria cu Danytur prin Transilvania ! Firma de transport internaţional de persoane Danytur oferă voiajuri de neuitat pe trasee europene sau româneşti, asigurând confortul şi securitatea deplină a pasagerilor şi coletelor până la destinaţie. Cursele regulate cu plecarea din România garantează rutele cele mai plăcute şi popasurile cele mai potrivite, vehiculele modern dotate permiţând vizionarea de filme şi emisiuni de divertisment.

Popasul nostru de astăzi facilitează vizitarea unui oraş mai puţin cunoscut celor care locuiesc în zone mai depărtate. Municipiu de reşedinţă a jud. Mureş, oraşul Târgu Mureş este situat pe ambele maluri ale cursului superior al râului Mureş. Este un ţinut frumos, vestigiile descoperite demonstrând că zona a fost locuită din timpuri străvechi (din epoca pietrei) şi până în timpurile noastre. Ştefan I al Ungariei a devenit rege în anul 996, primind coroana din partea Papei Silvestru al II-lea, în anul 1000. A înfiinţat Biserica Ungară şi a creştinat populaţia maghiară în religia catolică. În anul 1009 s-a înfiinţat Arhidieceza de Alba Iulia; de asemenea, în Ardeal, teritoriul a fost împărţit în 7 comitate, Alba având caracter de hegemonie în zonă.

Prima menţiune documentară despre existenţa secuilor datează din anul 1116, aceştia fiind pomeniţi ca aflându-se în serviciul militar al armatei ungare. Ei au fost colonizaţi la început în zona Oradei, apoi în sud-estul Transilvaniei, înfiinţând aşezări umane precum Târgu Mureş – Târgul Secuilor (în lb. maghiară). Oraşul este atestat documentar din anul 1323, ca Novum Forum Siculorum – Noul Târg al Secuilor (în documentul de zeciuială papală), spre a-l deosebi de cel românesc existent deja în ţinut, la această perioadă.

În secolele XIV-XV, când se dezvoltă meseriile şi apoi apar şi breslele, târgul evoluează, în 1610 primind dreptul “oraşelor libere”, iar în 1616 rangul de oraş liber regesc, de la principele Transilvaniei, Gabriel Bethlen.

Dieta Transilvaniei a fost organul constituţional şi politic al Principatului Transilvania, creat în sec. al XVI-lea şi format din reprezentanţii stărilor celor trei naţiuni privilegiate – maghiarii, saşii şi secuii, şi ai religiilor romano-catolică, evanghelică-luterană şi reformată.

În prima jumătate a sec. XVII (1602-1653) s-a construit cetatea medievală. Încă din sec. XVI, când se bucura de protecţia voievozilor Petru Rareş şi Mihai Viteazul, şi mai târziu, Târgu Mureş a întreţinut legături politice şi comerciale cu Moldova şi Ţara Românească.

În 1786 s-a înfiinţat prima tipografie din Târgu Mureş. Mişcarea culturală şi literară iluministă, care a determinat şi apariţia Şcolii Ardelene, a contribuit la dovedirea continuităţii populaţiei daco-romane în Dacia şi, mai târziu, a militat pentru drepturi egale şi desfiinţarea iobăgiei. Secolul XIX transilvan a venit cu multe frământări pe plan social şi naţional – revoluţia maghiară şi luptele purtate în teritoriu, finalizate cu execuţii, mişcarea antihabsburgică, solidaritatea cu românii din regat în Războiul pentru Independenţă, acestea provocând mutaţii în conştiinţă şi atitudine. În perioada Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, la Târgu Mureş şi-a stabilit sediul Garda Naţională Română judeţeană, iar Consiliul Naţional Maghiar recunoaşte dreptul poporului român la autodeterminare.

Dintre obiectivele turistice relevante pentru istoria acestui ţinut, mai importante sunt cele grupate în Piaţa Trandafirilor şi în împrejurimi:

Muzeul Judeţean Mureş, găzduit în sălile Palatului Culturii, dispune de secţii de Arheologie şi Istorie, Ştiinţele Naturii, Etnografie şi Artă Populară, Artă. Secţia de Arheologie-Istorie (are la bază colecţii organizate de Aurel Filimon, sub îndrumarea lui Vasile Pârvan, 1921) deţine colecţii care ilustrează viaţa materială şi spirituală din preistorie şi până în epoca modernă: ceramică, unelte, arme, podoabe, monede antice, bronzuri, unelte agricole romane, produse şi însemne de breaslă, armament medieval, piese de argintărie şi vestimentaţie, numismatică. Secţia de Ştiinţe Naturale a fost reorganizată în 1988 şi ilustrează, prin bogate colecţii floristice şi de faună, specificul acestui ţinut. Secţia de Artă ilustrează, prin expoziţia sa permanentă, momente din evoluţia picturii şi sculpturii româneşti, artei contemporane şi graficii. Este structurată în : Galeria de Artă Clasică Maghiară (sec. XIX) – Munkacsy, Pal Laszlo, Tormo, Rethi Istvan, Ferenczi Karoly, Dorso Geza, Wagner Sandor, Locz Sandor; Galeria de Artă Românească Modernă – N. Grigorescu, Şt. Luchian, I. Andreescu, Gh. Petraşcu, Th. Pallady, N. Tonitza, Şt. Dumitrescu, Corneliu Baba, Al. Ciucurencu, Camil Ressu, Aurel Ciupe, Ion Vlasiu, Eugen Gâscă, sc. Oscar Han ş.a.; Muzeul de Etnografie şi Artă Populară este găzduit în Palatul Toldalagi, una dintre cele mai frumoase clădiri în stil baroc din Transilvania, clădită între anii 1759-1772 după planurile arh. J. L. d’Or. Colecţiile sale cuprind exponate ce ilustrează viaţa în satul mureşean tradiţional: textile, port popular, meşteşuguri, ceramică, mobilier, icoane pe sticlă şi pe lemn, împletituri din pănuş şi papură, obiecte din iască ş.a.

Palatul Culturii este un monument istoric, ridicat între anii 1911-1913, în stil Secession, de către primarul oraşului, dr. Gyorgy Bernady. La exterior, palatul este împodobit cu mozaicuri, basoreliefuri în bronz şi piatră, fresce şi vitralii. În interior se află renumita Sală a oglinzilor, unde există oglinzi mari de cristal şi vitralii splendid colorate, schiţele acestora din urmă fiind premiate la Expoziţia de artă decorativă de la San Francisco, 1914.

Cetatea medievală a fost construită între anii 1602-1653, pe ruinele unei cetăţi din sec. XV, având 7 bastioane, dintre care cel al tăbăcarilor, construit în 1620, este dominant.

În cetate se află Biserica Reformată, monument istoric şi de arhitectură, (sec. XV), construită în stil gotic, cu sprijinul voievodului Transilvaniei, Iancu de Hunedoara. În incintă se află odoare bisericeşti valoroase.

Casa Banyai, construită între anii 1904-1907 de Pal Soos, în stil neobaroc, a fost locuită de primarul oraşului Târgu Mureş, dr. Gyorgy Bernady (1933-1937).

În mijlocul Pieţei Trandafirilor se află statuia ecvestră a lui Avram Iancu, realizată de sculptorul Florin Codre.

Cu multe impresii create de cele văzute şi promisiunea de a reveni, mergem mai departe.

Firma de transport persoane Danytur distribuie biletele de autocar direct de la şofer sau la sediu, dar şi online, în sistemul electronic de rezervare-bilete, pus la dispoziţia publicului, acesta accesându-se cu uşurinţă şi de pe telefoanele mobile conexate la internet (www.danytur.ro).

Drum bun cu Danytur !