Transport de persoane Iasi – Amsterdam, Romania – Olanda cu autocar, microbuz - Danytur Transport de persoane Iasi – Amsterdam, Romania – Olanda cu autocar, microbuz - Danytur

Transport de persoane Iasi – Amsterdam, Romania – Olanda cu autocar, microbuz

Şi acum cu Danytur prin Moldova ! Firma de transport internaţional de persoane Danytur asigură curse regulate de autocare şi microbuze pe trasee europene şi româneşti, pasagerii şi coletele ajungând în bune condiţii şi deplină securitate până la destinaţie.

Unul dintre cele mai frumoase trasee prin Moldova ne duce spre cetatea Iaşului, oraş cu rezonanţă istorică, municipiu-reşedinţă de judeţ, cel mai mare oraş al zonei de nord-est a României.

Ţinut locuit din cele mai vechi timpuri, vestigiile descoperite mergând spre perioada dacă şi romană, aşezarea a fost atestată documentar pe la 1408, într-un act-privilegiu emis de Alexandru cel Bun, domnitor al Moldovei, în care se stabileau plăţi de vamă “… în Suceava, o rublă de argint, în Iaşi treizeci de groşi (…). Iar cine va duce vite la…” (document aflat la Biblioteca Academiei Române). Totuşi vestigiile păstrate – Biserica Armenească – 1395 ?, zidurile Curţii Domneşti – ar demonstra o vechime mai mare. Iaşul a fost una dintre curţile domneşti ale lui Alexandru cel Bun, dar în 1564, domnitorul Alexandru Lăpuşneanu a mutat capitala de la Suceava la Iaşi. Situat pe una din importantele căi comerciale, încă din perioada medievală Iaşul a avut posibilitatea unei evoluţii privilegiate. În perioada domniei lui Vasile Lupu oraşul s-a dezvoltat economic şi mai mult, implicit şi cultural, în 1640 înfiinţându-se prima şcoală în limba română şi o tipografie la Biserica “Trei Ierarhi”. Astfel că, în 1643 apare prima carte tipărită în limba română din Moldova.

De-a lungul timpului, locuitorii Iaşului au fost însă greu încercaţi de vicisitudinile provocate de incendiile şi atacurile cazacilor, tătarilor, polonezilor, turcilor şi epidemiei de ciumă.

În sec. XIX Iaşul a fost reşedinţă de judeţ, iar în timpul Primului Război Mondial a fost capitala Regatului României (1916-1918). O altă perioadă dificilă pentru Iaşi a fost în timpul celui de -Al Doilea Război Mondial, când oraşul a fost efectiv zonă de luptă, multe dintre clădirile importante fiind distruse. Reconstrucţia s-a făcut cu grijă pentru protecţia clădirilor ce reprezentau adevărate bijuterii arhitectonice, însă multe dintre cele aflate în centrul vechi au dispărut.

Cel mai de preţ monument arhitectonic al Iaşului, de curând renovat şi strălucind de frumuseţe este Palatul Culturii (1906-1925), construit pe locul fostului Palat Domnesc, din Curtea Domnească medievală. În faţa aripei drepte a palatului se află Biserica “Sf. Nicolae Domnesc” (1491-1492), cea mai veche din oraş, ctitorie a lui Ştefan cel Mare. Nu departe se află Biserica “Trei Ierarhi” (1635) şi Mănăstirea Golia (1650-1660), ctitorii ale lui Vasile Lupu. Tot în aceeaşi zonă se află şi Palatul Roznovanu, monument de arhitectură (1770-1800), actualul sediu al Primăriei Iaşi.

Alte clădiri, importante monumente de arhitectură, dar şi de mare rezonanţă istorică şi culturală sunt: Teatrul Naţional “Vasile Alecsandri” (1894-1896) – cea mai frumoasă clădire de gen din ţară; Palatul Braunstein, monument de arhitectură (1915) – actualmente Galeriile “Cupola”, sala de expoziţii a Uniunii Artiştilor Plastici; Spitalul “Sf. Spiridon” (sec. XVIII),cel mai mare spital din Moldova, întemeiat în jurul Mănăstirii “Sf. Spiridon” (1747-1752); Filarmonica de Stat din Moldova (clădire constr. în 1815, stil neoclasic); Obeliscul cu lei (1834-1841) din Parcul Copou; Casa Memorială “Vasile Pogor” (1850), sediul Muzeului Literaturii Române; Palatul Calimachi (1791-1793), azi sediul UMF; Grand Hotel “Traian” (1882; monument istoric; construit după planurile ing. fr. G. Eiffel); Crucea lui Ferentz (m. istoric, 1717); Monumentul Unirii din 1918, grup statuar dăruit Iaşului de prinţesa Olga Sturza (1918); Teatrul “Luceafărul” (pentru copii şi tineret; anual organizează Festivalul Internaţional de Teatru pentru Publicul Tânăr) ş.a.

Firma de transport persoane Danytur distribuie biletele de autocar direct de la şofer sau la sediu, dar şi online, în sistemul electronic de rezervare-bilete pus la dispoziţia publicului, acesta accesându-se cu uşurinţă şi de pe telefoanele mobile, conexate la internet (www.danytur.ro).

Drum bun cu Danytur !